Cyfarfod CrhA

Cyfarfod CrhA yn digwydd diwedd mîs yma yn neuadd yr ysgol. Ein cyfarfod cyntaf fel elusen fyrfiol. Croeso i bawb. Dewch i’n cefnogi. Mae gennym targed uchel i godi arian i’r ysgol blwyddyn yma.

Dydd Mercher Medi 25 am 5.30yh – 18.30yh

Nodwch y dyddiad! Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.