Mae loteri Ysgol Bodfeurig wedi cyrraedd!

! Dyma eich cyfle i gefnogi’r ysgol heb gadael eich soffa! A cael siawns o ennill dwy wobr ariannol (un gwobr werth £25000…POB WYTHNOS)! Pris y tocynnau yw £1 yr wythnos, prynwch gymaint ac y gallwch, y mwy o docynnau rydym yn gwerthu, yr uchaf fydd y gwobr a mwy o arian i gefnogi’r ysgol! Y loteri gyntaf fydd y 9fed o Dachwedd, hynny yw 5 wythnos i gael cymaint o gefnogwyr â phosib. Rhannwch gyda’ch teulu, eich ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion! Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth. Diolch am eich cefnogaeth

https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-bodfeurig