Y Pwyllgor

Cadeirydd: Sarah Gratton
Ysgrifennydd: Sioned Tomos
Trysorydd: Lowri Harrington