Y Pwyllgor

Cadeirydd: Dave Percy
Ysgrifennydd: Lowri Mai Harrington
Trysorydd: Tamsin Slinn