Mae loteri Ysgol Bodfeurig wedi cyrraedd!

! Dyma eich cyfle i gefnogi’r ysgol heb gadael eich soffa! A cael siawns o ennill dwy wobr ariannol (un gwobr werth £25000…POB WYTHNOS)! Pris y tocynnau yw £1 yr wythnos, prynwch gymaint ac y gallwch, y mwy o docynnau rydym yn gwerthu, yr uchaf fydd y gwobr a mwy o arian i gefnogi’r ysgol! Y loteri gyntaf fydd y 9fed o Dachwedd, hynny yw 5 wythnos i gael cymaint o gefnogwyr â phosib. Rhannwch gyda’ch teulu, eich ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion! Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth. Diolch am eich cefnogaeth

https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-bodfeurig

Cyfarfod CrhA

Cyfarfod CrhA yn digwydd diwedd mîs yma yn neuadd yr ysgol. Ein cyfarfod cyntaf fel elusen fyrfiol. Croeso i bawb. Dewch i’n cefnogi. Mae gennym targed uchel i godi arian i’r ysgol blwyddyn yma.

Dydd Mercher Medi 25 am 5.30yh – 18.30yh

Nodwch y dyddiad! Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.

Rydym yn elusen rŵan!

Mae CRhA Ysgol Bodfeurig wedi cofrestru fel elusen gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hyn o gymorth mawr i godi arian gan ein bod gymwys i fwy o grantiau ac hefyd gallwn hawlio Cymorth Rhodd (Gift Aid) ar roddion a digwyddiadau noddedig!

Sut mae Cymorth Rhodd yn gweithio: Am bob £1.00 a roddir gallwn hawlio 25c yn ôl gan Gyllid a Thollau EM. Os hoffwch i ni hawlio Cymorth Rhodd, bydd angen llenwi datganiad Cymorth Rhodd – Mae ffurflen datganiad ar gael ar ein tudalen Lawrlwytho, neu cysylltwch â pta.bodfeurig@gmail.com am fwy o wybodaeth.

Croeso

Croeso i’r wefan Ysgol Bodfeurig PTA.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud a sut i helpu i gefnogi ein hysgol hyfryd.