Codi Arian

Rydym yn codi £ 10,000 i ariannu adnoddau ychwanegol ar gyfer Ysgol Bodfeurig y blwyddyn yma. Mae hwn yn darged codi arian enfawr i ni! Byddwn yn trefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i gyrraedd y targed hwn.

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi helpu!

Loteri Ysgol

Pris y tocynnau yw £1 yr wythnos, prynwch gymaint ac y gallwch, y mwy o docynnau rydym yn gwerthu, yr uchaf fydd y gwobr a mwy o arian i gefnogi’r ysgol! Rhannwch gyda’ch teulu, eich ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion! Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth. https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/ysgol-bodfeurig

Easy Fundraising

Gallwch helpu ni i godi arian pan byddwch yn siopa! Os ydych yn ymuno ag Easy Fundraising, bob tro y byddwch yn siopa mewn siopau sy’n rhan o’r cynllun, fydd Ysgol Bodfeurig yn derbyn rhodd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cysylltu

Cysylltwch a’r Gymdeithas Rhiena ac Athrawon pta.bodfeurig@gmail.com os ydych chi’n dymuno cyfranu yn reolaidd i gyfrif banc y PTA.

Cymerwch ran

Trefnwch weithgaredd noddedig ar gyfer yr ysgol dros wyliau’r haf. You can download a sample sponsor form here.
Dewch i gyfarfidydd y CRhA. Meddyliwch rai syniadau ar gyfer codi arian a’u rhannu gyda ni.

Diolch am eich help!